Дейности

В "ДКЦ 1 - Русе" ЕООД се извършват следните

медицински дейности на здравноосигурени пациенти

По договор с НЗОК

¤ общомедицински дейности
¤ специализирани медицински дейности по специалности
¤ високоспециализирани медицински дейности по специалности
¤ медико-диагностични изследвания по пакет Клинична лаборатория
¤ медико-диагностични изследвания по пакет Образна диагностика

По договор с доброволни здравноосигурителни фондове

¤ специализирани медицински прегледи по специалности
¤ периодични и задължителни профилактични прегледи, съгласно Наредба №3 /1987г. на МЗ