Фондове

"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД има сключени договори за извършване на медицински дейности на пациенти от следните фондове:

ФондКоординатортел.
  ЗК "Надежа" АД д-р Елка Димова 814 267
  ЗАД "Здравно осигурителен институт" АД д-р Митко Димитров 814 296
  "ТОКУДА Здравно застраховане" АД  д-р Митко Димитров  814 296 
  ЗД "ЕВРОИНС" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ЗК "МЕДИКО-21" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ОЗОФ" Доверие" ЗАД д-р Росица Бъчварова 814 290
  "Дженерали застраховане" АД д-р Росица Бъчварова 814 290
  "Фи Хелт застраховане" АД д-р Елка Димова 814 267
  ЗАД "България" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ЗК "Уника Живот" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ЗАД "Булстрад Живот" АД д-р Росица Бъчварова< 814 290