Фондове

Към 01.12.2021 г., "ДКЦ 1 - Русе" ЕООД има сключени договори за извършване на медицински дейности на пациенти от следните застрахователни компании (фондове):

ФондКоординатортел.
"Дженерали застраховане" АД д-р Росица Бъчварова
814 290
  ОЗОФ" Доверие" ЗАД д-р Росица Бъчварова 814 290
  ЗАД "Булстрад Живот" АД д-р Росица Бъчварова 814 290
  "Животозастрахователен институт" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ЗК "България Иншурънс" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ЗД "АКСИОМ" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ЗК "ЕВРОИНС" АД д-р Митко Димитров 814 296
  ЗД "Съгласие" АД д-р Митко Димиров 814 296
  ЗК "Уника Живот" АД д-р Митко Димиров 814 296
  "Фи Хелт застраховане" АД д-р Елка Димова  814 267
  "Евопейска застрахователна и осигурителна компания" ЗАД Драганова 814 255