Дейности

Специализирани

дейности 

Хирургия

д-р Атанас ПАРАПАНОВ

етаж ІII, кабинет 308 тел. (082) 814 207
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:00 - 10:00 8:00 - 10:20 8:00 - 10:00 8:00 - 10:20 8:00 - 10:00
12:30 - 13:40 12:30 - 13:40   12:30 - 13:40
Обща ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:40 - 14:40 13:40 - 14:40 13:40 - 14:40 13:40 - 14:40 13:40 - 14:40

д-р Далибор РИСТЕСКИ

етаж ІII, кабинет 309 тел. (082) 814 203
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:45 - 17:00 8:00 - 12:00 13:45 - 18:00