Дейности

Специализирани

дейности 

Хирургия

д-р Атанас ПАРАПАНОВ

етаж ІII, кабинет 308 тел. (082) 814 207
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:00 - 13:50 8:00 - 13:50 8:00 - 13:50 8:00 - 13:50 8:00 - 13:50
Кардиологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30