Дейности

Високоспециализирани

дейности 

Пакет Високоспециализирана медицинска дейност      Специалист     
Акушерство и гинекология
67.32 – Деструктивно лечение на маточната шийка, с изкл. на химична каутеризация
67.11 – Колпоскопия с прицелна биопсия
68.16 – Аспирационна ендометриална биопсия
д-р Пейкова
Гастроентерология и диететика

45.13 – Езофагогастродудоденоскопия

д-р Христова
д-р Димитров

Кардиология

88.72 – Ехокардиография
д-р Т.Райчинов
Неврология 89.14 – Електроенцефалография
д-р Стоянова
Ортопедия и травматология
81.91 – Диагностична и терапевтична пункция на стави
д-р Ненов
Оториноларингология

21.22 – Вземане на биопсичен материал от нос

31.48 – Ларингостробоскопия и ларингостробография

93.75 – Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация

д-р Ламбев
Съдова хирургия

88.77 – Доплерова сонография на преиферни съдове

д-р Томов

Урология

57.32 – Уретроцистоскопия

58.0   – Уретротомия при стритктура

д-р Йосифов
Хирургия

85.11 – Вземане на биопсичен материал от гърда

40.11 – Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

85.0   – Инцизия на гръдна жлеза

д-р Парапанов