ДКЦ-1 Русе

Обяви

и търгове

Уведомление за инвестиционно намерение

„ДКЦ 1 –РУСЕ” ЕООД,  уведомява за намерението си да извърши Реконструкция (ремонт) на вътрешна отоплителна инсталация в сградата и връзка към абонатна станция на ДКЦ 1 Русе ”,

поземлен имот с идентификатор 63427.2.5209,  ул.”Независимост” №2, гр.Русе Писмени становища могат да бъдат изразени в РИОСВ-Русе, Община – Русе.

ПОКАНА

За представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов

отчет за 2024 г. на ДКЦ-1-Русе ЕООД

ДКЦ-1-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 122, прието с Протокол № 6/29.02.2024 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. на ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 - РУСЕ ЕООД

Повече информация може да намерите в приложения файл.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (pokana_oditor_2024_DKC.pdf)pokana_oditor_2024_DKC.pdf 287 КБ12-03-2024 14:4512-03-2024 14:45
Свали този файл (obrazec_declaracia_oditor_2024_DKC.doc)obrazec_declaracia_oditor_2024_DKC.doc 30 КБ12-03-2024 14:4512-03-2024 14:45
Свали този файл (obrazec_oferta_oditor_2024_DKC.doc)obrazec_oferta_oditor_2024_DKC.doc 30 КБ12-03-2024 14:4412-03-2024 14:44

Търг за отдаване на обекти под наем

ДКЦ-1-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните обекти, собственост на дружеството, находящи се в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2.

Повече информация може да намерите в приложения файл.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_turg_2024.pdf)obiava_turg_2024.pdf 417 КБ15-01-2024 14:5715-01-2024 14:57

Търг за отдаване на обекти под наем

ДКЦ-1-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните обекти, собственост на дружеството, находящи се в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2.

Повече информация може да намерите в приложения файл.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_turg_DKC_2023.pdf)obiava_turg_DKC_2023.pdf 271 КБ09-05-2023 17:2209-05-2023 17:22

ПОКАНА

 за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на ДКЦ-1-Русе ЕООД за 2023 г.

ДКЦ-1-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 1220, прието с Протокол № 45/16.02.2023 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ ЕООД

Повече информация може да намерите в приложения файл.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_oditor_DKC_2023.pdf)obiava_oditor_DKC_2023.pdf 278 КБ08-03-2023 19:0408-03-2023 19:04
Свали този файл (obrazec_oferta_oditor_2023_DKC.doc)obrazec_oferta_oditor_2023_DKC.doc 33 КБ08-03-2023 19:0408-03-2023 19:04
Свали този файл (obrazec_declaracia_oditor_2023_DKC.doc)obrazec_declaracia_oditor_2023_DKC.doc 30 КБ08-03-2023 19:0408-03-2023 19:04

ПОКАНА

за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на ДКЦ-1-Русе ЕООД за 2022 г.

ДКЦ-1-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 792, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на общинско публично предприятие ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ.
Повече информация може да намерите в приложения файл.
Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_oditor_DKC_2022.pdf)obiava_oditor_DKC_2022.pdf 143 КБ25-03-2022 15:5725-03-2022 15:57
Свали този файл (obrazec_oferta_oditor_2022_DKC.doc)obrazec_oferta_oditor_2022_DKC.doc 33 КБ25-03-2022 15:5625-03-2022 15:56
Свали този файл (obrazec_declaracia_oditor_2022_DKC.doc)obrazec_declaracia_oditor_2022_DKC.doc 30 КБ25-03-2022 15:1025-03-2022 15:10

Търг за отдаване на обекти под наем

ДКЦ-1-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, собственост на дружеството, находящи се в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2.

Повече информация може да намерите в приложения файл.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_turg_DKC_2021_3.doc)obiava_turg_DKC_2021_3.doc 53 КБ05-10-2021 12:5105-10-2021 12:51

Търг за отдаване на обекти под наем

ДКЦ-1-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, собственост на дружеството, находящи се в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2.

Повече информация може да намерите в приложения файл.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_turg_DKC_2021_2_kabineti.doc)obiava_turg_DKC_2021_2_kabineti.doc 52 КБ11-08-2021 08:5311-08-2021 08:53

ПОКАНА

за представяне на оферти за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на ДКЦ-1-Русе ЕООД за 2021 г.

ДКЦ-1-Русе ЕООД, в изпълнение на Решение № 412, прието с Протокол № 18/25.02.2021 г. на Общински Съвет Русе, открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на общинско публично предприятие ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ.
Повече информация може да намерите в приложения файл.
Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_oditor_DKC.pdf)obiava_oditor_DKC.pdf 180 КБ24-03-2021 11:0024-03-2021 11:00

Търг за отдаване на обекти под наем

ДКЦ-1-Русе ЕООД уведомява, че открива процедура - публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, собственост на дружеството, находящи се в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2:

Повече информация може да намерите в приложения файл.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (obiava_turg_DKC_2021.doc)obiava_turg_DKC_2021.doc 59 КБ12-03-2021 13:0012-03-2021 13:00