Дейности

Специализирани

дейности 

Неврология

д-р Диана ЛАМБЕВА

етаж ІІІ, кабинет 301 тел. (082) 814 247
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00
Неврологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00


д-р Тихомир ГРОЗЕВ

етаж ІII, кабинет 303 тел. (082) 814 298
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:00 - 13:40 7:00 - 13:40 7:00 - 13:40 7:00 - 13:40 7:00 - 13:40
Неврологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00


д-р Снежана СТОЯНОВА

етаж ІV, кабинет 403 тел. (082) 814 271
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:30 - 12:30 8:30 - 12:30 8:30 - 12:30 8:30 - 12:30 8:30 - 12:30
Обща ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:40 - 14:40 13:40 - 14:40 13:40 - 14:40 13:40 - 14:30 13:40 - 14:40