Контакти

Диагностична, лечебна и профилактична дейности

по договор с НЗОК и здравноосигурителни фондове.

Адрес:

Русе 7002, ул. Независимост" №2, (бивша I-ва поликлиника), → Телефонен указател