Дейности

Специализирани

дейности 

Офталмология

д-р Албена АНГЕЛОВА

етаж ІV, кабинет 409 тел. (082) 814 272
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00
Офталмологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
- - - - -

  

д-р Иван НИКОЛОВ

етаж ІV, кабинет 411 тел. (082) 814 275
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Офталмологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
- - - - -

 

д-р Веселина СЪБЕВА

етаж ІV, кабинет 413 тел. (082) 814 260
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:30 8:00 - 13:30
Офталмологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
- - - - -