Платени услуги

Одобрен със 
Заповед № 30 / 07 Юни 2019г. на Управителя на  ДКЦ 1
посл.изм.12.02.2024                                                                                                                                                      в сила от 19.02.2024
ЦЕНОРАЗПИС
за платени медицински услуги 
на неосигурени пациенти и прегледи по желание
   

 

 МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ    
Вид на услугата Цена в лв
ОБЩОМЕДИЦИНСКИ
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 60.00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД 40.00
ПРЕГЛЕД В ДОМА НА ПАЦИЕНТА 60.00
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКГ (без разчет от кардиолог) 10.00
ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 5.00
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО 10.00
на специалист
УЧАСТИЕ В ЛКК
(ЗА НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ)
20.00
на специалист
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ТЕЛК 50,00
ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ (без цената на консуматива) 8.00
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ (без цената на консуматива) 8.00
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ (без цената на консуматива) 10.00
ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ (без цената на консуматива) 10.00
ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА съгласно чл. 37 от ЗЗО и действащото към момента НРД 2.90
ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА съгласно чл. 37 от ЗЗО и действащото към момента НРД (ЗА ПЕНСИОНЕРИ) 1.00
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 20.00
АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 40.00
ТРАНСВАГИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 40.00
ПОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕМАТОЧНИ ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНИ СРЕДСТВА 50.00
НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕМАТОЧНИ ПРОТИВОЗАЧАТ. СРЕДСТВА 30.00
ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 10.00
ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 10.00
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ВЛАГАЛИЩЕ 20.00
ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕКАРСТВА ВЪВ ВЛАГАЛИЩЕТО 15.00
ПОСТАВЯНЕ ИЛИ СВАЛЯНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕН ПЕСАР ТИП "РИНГ" 10.00
ПЛАТЕНА ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ НА НЕОСИГУРЕНА БРЕМЕННА 25.00
ЗАПИС НА ДСТ 20.00
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА РАНА 15.00
АЛЕРГОЛОГИЯ
ИНТРАДЕРМАЛНА КОЖНОАЛЕРГИЧНА ПРОБА 4.00
 за брой
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО СЪС СПИРОМЕТЪР 10.00
СПЕЦИФИЧНА ИМУНОТЕРАПИЯ (1 апликация) 10.00
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 15.00
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (по желание) 20.00
УЗД (ВИДЕОЗОН) НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 40.00
ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ 70.00
РЕКТОСКОПИЯ 50.00
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 20.00
БИОГЛИКОЛОВ ПИЛИНГ (лице) 40.00
КРИОТЕРАПИЯ НА БРАДАВИЦИ (до 3 броя) 30.00
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 20.00
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (по желание) 20.00
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 30.00
ОБУЧЕНИЕ НА ДИАБЕТИК 20.00
КАРДИОЛОГИЯ
РАЗЧИТАНЕ  НА  ЕКГ 10.00
ЕТАПНА ЕПИКРИЗА 30.00
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 80.00
НЕВРОЛОГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 20.00
ЕЕГ (Електроенцефалография) 35.00
НЕВРОХИРУРГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД)
20.00
ПРЕВРЪЗКА НА РАНА 15.00
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 15.00
НЕФРОЛОГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 15.00
УЗД  (ВИДЕОЗОН) 40.00
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ОКОЛО И ВЪТРЕСТАВНИ ИНЖЕКЦИИ 15.00
СТАВНА ПУНКЦИЯ 15.00
ОБРАБОТКА НА РАНА 20.00
ШЕВ НА РАНА 30.00
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНЦИ 15.00
ПРЕВРЪЗКА 15.00
НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ 30.00
ИМОБИЛИЗИРАЩА ПРЕВРЪЗКА 30.00
НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА 30.00
ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА (малка) 30.00
ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА (голяма) 40.00
СВАЛЯНЕ НА ГИПС 20.00
ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИ ГНОЙНИЦИ 30.00
ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ 35.00
ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО 35.00
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ТЕЛК 30.00
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ПРАГОВА АУДИОМЕТРИЯ 15.00
ПРАГОВА АУДИОМЕТРИЯ НА ДЕТЕ ДО 10 год. 20.00
ПРОМИВКА НА УХО 30.00
ЛОКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИСТАКСИС 40.00
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАЗАЛНА ТАМПОНАДА 20.00
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ НОСА 60.00
КЛИНИЧЕН ТЕСТ ЗА СЛУХ (БЕЗ АУДИОМЕТРИЯ) 20.00
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ВЪНШЕН СЛУХОВ ПРОХОД 30.00
ШЕВ ПРИ РАЗКЪСВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО 50.00
ИНЦИЗИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШЕН СЛУХОВ ПРОХОД 50.00
ПАРАЦЕНТЕЗА НА ТЪПАНЧЕВА МЕМБРАНА 100.00
СМЯНА НА ТРАХЕОСТОМНА КАНЮЛА 30.00
ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ВЪНШНО УХО 50.00
ИНЦИЗИЯ НА НОСА ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ 50.00
ПРОБИ ЗА ПРОХОДИМОСТ НА ЕВСТАХИЕВАТА ТРЪБА 30.00
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЕСТИБУЛАРНА СИМПТОМАТИКА ЧРЕЗ ТЕСТВАНЕ 30.00
ФРЕНУЛОТОМИЯ 100.00
ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА НОСНА ФРАКТУРА 100.00
ОФТАЛМОЛОГИЯ
ПЕРИМЕТЪР КОМПЮТЪРЕН (на двете очи) 50.00
ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО 25.00
ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕОЧНО НАЛЯГАНЕ 10.00
ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ 15.00
ТОНОМЕТРИЯ 10.00
ПРЕГЛЕД НА ОЧНИ ДЪНА 15.00
БИОМИКРОСКОПИЯ 10.00
АВТОРЕФРАКТОМЕТРИЯ 10.00
ПРОМИВКА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА 10.00
ПАРАБУЛБАРНА ИНЖЕКЦИЯ 20.00
ПЕДИАТРИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 15.00
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА 3.00
УЗД  (ВИДЕОЗОН) 40.00
 
РЕВМАТОЛОГИЯ
ГУНАФОРЕЗА 20.00
СТАВНА МАНИПУЛАЦИЯ 20.00
СТАВНА ЕХОГРАФИЯ 20.00
ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ (без цената на консуматива) 15.00
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 20.00
ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ 30.00
ПРЕВРЪЗКА НА РАНА 15.00
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 15.00
УРОЛОГИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 15.00
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА 40.00
ПОСТАВЯНЕ / СМЯНА НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР 30.00
ИНСТИЛАЦИЯ НА МЕДИКАМЕНТИ В ПИКОЧЕН МЕХУР 20.00
ВЗЕМАНЕ НА ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ И ДИАГНОСТИЧНО ТУШИРАНЕ 15.00
ДИЛАТАЦИЯ НА ПРЕПУЦИУМА 30.00
ФРЕНУЛУМТОМИЯ И ДОРЗУМЦИЗИЯ 20.00
ДИЛАТАЦИЯ НА УРЕТРА 30.00
ШЕВ ПРИ ПОВЪРХНОСТНИ РАЗКЪСВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГИНЕТАЛИИТЕ 20.00
ПРЕВРЪЗКА НА РАНА 10.00
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 15.00
ХИРУГРИЯ
КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ПРЕГЛЕД) 15.00
ПРЕВРЪЗКА  15.00
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 15.00
АМБУЛАТОРНИ ОПЕРАЦИИ: (екстирпация на липом, атером; отстраняване на нокти, кожни образувания и др.)  
 - МАЛКИ 50.00
- СРЕДНИ 100.00
- ГОЛЕМИ 150.00
ИНЦИЗИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ 30.00
ШЕВ НА МЕКИ ТЪКАНИ 30.00
НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ 15.00
ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ (без цената на абоката) 15.00

 

 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
Продукт Цена в лв
Манипулации и услуги
Манипулация вземане на биологичен материал 2.00
Вземане на биол.материал в дома на пациента 15.00
Хематология
ПКК - 18 показатели 4.90
ПКК - 8 показатели 3.00
СУЕ 2.00
Морфология на еритроцити 3.00
ДКК 4.00
Ретикулоцити 4.00
LE КЛЕТКИ 5.00
Vit B 12 18.00
Оцветяване плочка за ДКК 1.50
Фолиева киселина 20.00
Феритин 18.00
Желязо 3.80
Тотален желязосвързващ капацитет 4.50
Биохимия
Глюкозотолерантен тест 5.30
Глюкоза - на 60 мин. 1.50
Глюкоза - на 120 мин. 0.00
Кръвнозахарен профил 5.30
Глюкоза 2.00
Глюкоза /2 часа след хранене/ 1.50
Креатинин 2.40
Уреа 2.40
Пикочна киселина 2.00
АсАТ 2.80
АлАТ 2.80
ГГТ 2.80
Aлкална фосфатаза 2.80
Липаза 4.00
Aмилаза 3.80
Общ белтък 2.00
Албумин 2.00
Триглицериди 3.80
Общ холестерол 2.80
Холестерол  -  HDL 4.50
LDL-холестеролFr 1.00
LDL-С холестерол 4.50
Общ билирубин 2.00
Директен билирубин 2.00
Мед 14.50
Магнезий 3.50
CK-NAK 4.50
CPK-MB 4.00
Тропонин 10.00
LDH 4.00
hsTnI 12.00
C реактивен протеин 4.90
HbA1c /гликиран хемоглобин/ 9.00
КРИОГЛОБУЛИНИ 5.00
Амилаза в урина 4.80
Креатинин в урина 2.00
ЦЕРУЛОПЛАЗМИН 23.00
АНА скрининг 27.00
Kреатининов клирънс 3.00
Урина - белтък количествен 4.50
ЛИТИЙ 16.00
Vit D3(25-OH) 26.00
Vit.D Total 25.00
Еритропоетин 30.00
Tрансферин 21.90
ЦИНК 12.00
Вит.B 6 70.00
HbA1 0.00
Бета 2 микроглобулин 25.00
DPD - маркер за остеопороза 26.00
Хемостаза
Протромбиново време 3.80
Време на кървене 1.50
Време на съсирване 1.50
Фибриноген 4.80
APTT 3.80
D- Dimer 0,00
Урини
pH - урина 0.50
Урина - ОХИ (10 показатели ) 4.00
Относително тегло 0.50
Белтък в урина 0.50
Билирубин в урина 0.50
Нитрити в урина 0.50
Урина- кетони 0.50
Глюкоза в урина 0.50
Уробилиноген в урина 0.50
Урина-Erythrocytes 0.50
Урина седимент 3.50
Урина хим.изсл.(белт., били, уроб) 2.50
Окултни кръвоизливи 3.50
Микроалбуминурия 9.00
Спермограма 10.50
Седимент- камерно броене 2.80
Калций в 24ч.урина 2.00
Белтъчни тела на Бенс-Джонс 5.00
Глюкоза в урина 2.00
Уреа в 24ч.урина 2.00
Пикочна киселина в урина 2.00
Дизморфни еритроцити 4.80
Мед в 24ч.урина 28.50
Калий в 24ч.урина 2.50
Натрий в 24ч.урина 2.50
Хлориди в 24ч.урина 2.50
Калий, Натрий, Хлориди в урина 4.90
Неорганичен фосфор в 24ч. урина 2.50
Калций в урина 2.00
Хормони
T S H 11.00
Anti TPO 17.70
FT4 12.00
Anti TG 18.00
FT3 12.50
LH 15.00
FSH 15.00
Prolactin 15.00
Еstradiol 15.00
Progesteron 18.00
бетаЧХГ 18.00
Cortizol 18.00
AKTH 23.00
DHEA - S 19.00
4-androstendion 21.00
Соматотропен хормон 23.00
Тиреоглобулин 30.00
С-пептид 23.00
Паратхормон 23.00
Тестостерон 18.00
17 алфа OH progesteron 19.00
N-mid osteocalcin 23.00
Beta-CrossLaps/serum 23.00
Имунореактивен инсулин 59.00
Инсулин 19.00
AMH (анти Мюлеров хормон) 35.00
Калцитонин 30.00
Свободен кортизол в урина 18.00
Серотонин 48.00
HOMA-INDEX IR 0.00
SHBG(секс хормон свързващ глобулин) 19.30
Ренин 40.00
Адиуретичен хормон 75.00
Катехоламини 95.00
Гастрин 43.00
Sensitive Estradiol 15.00
Туморни  маркери
PSA total 15.00
Свободен PSA 15.00
PSA ratio 0.00
CA15-3 15.00
CA19-9 15.00
CA-125 15.00
CEA 15.00
SCC 32.00
CA72-4 24.00
Cyfra21-1 21.00
CA-242 18.00
AFP 18.00
HE 4 66.00
NSE 25.00
ROMA 72.00
Електролити
Калий, Натрий, Хлориди 4.90
Калий 2.50
Натрий 2.50
Хлориди 2.50
Калций - профил 4.00
Общ калций 2.50
Йонизиран калций 2.50
Неорганичен фосфор 2.50
Калий и натрий 4.90
Имунология
Имуноглобулин А 8.90
Имуноглобулин М 8.90
Имуноглобулин G 8.90
IgЕ total 21.00
Aнти Стрептолизинов Титър (ASO) 4.50
Ревматологичен фактор 4.50
C 3 комплемент 7.80
С 4 комплемент 7.80
Анти ДНК антитела 50.00
A N A  скрининг 27.00
Анти RNP 50.00
A M A 27.00
AГМА 27.00
ANA  профил 115.00
Antri Sm антитела 50.00
Анти-кардиолипинови антитела 50.00
Анти-фосфолипидни антитела Ig M 31.00
Анти-фосфолипидни антитела Ig G 31.00
HLA-B27 27.00
Стафилококов анатоксин 39.00
Хламидия трахоматис IgM 16.50
TRAC 25.00
Anti-CCP 28.00
ANCA 27.00
Хомоцистеин 30.00
Хеликобактер пилори  IgG 12.00
Inhibin-B 46.00
anti b2 GP I 28.00
IA-2 51.00
anti GAD 65 51.00
Карбамазепин 17.00
Депакин(Валпроева киселина 17.00
Анти глиадинови антитела IgA 16.00
Тъканна трансглутаминаза 16.00
ALKM 25.00
Чернодробни антитела 25.00
Anti  MUSK 39.00
Anti DNA Panel 50.00
Хламидия трахоматис IgG 13.50
Хламидия трахоматис IgA 13.50
Lupus Antikoagulant 30.00
AT TTG IgA/IgG 30.00
Серология
Wasserman ( TPHA ) 4.50
Сифилис(Wass) RPR 4.50
Паразитология
Токсоплазмоза IgM 25.00
Токсоплазмоза  IgG 25.00
Рубеола IgM 26.00
Рубеола IgG 26.00
Eхинококкоза IgG 23.50
Цитомегаловирус IgM 25.00
Цитомегаловирус IgG 25.00
Херпес Зостер IgM 34.00
Херпес Зостер IgG 34.00
Херпес Симплекс IgM 34.00
Херпес Симплекс IgG 34.00
Лаймска болест IgM 27.00
Лаймска болест IgG 27.00
Вирусни маркери
СПИН (HIV1/2) 7.00
Анти HAV IgM 23.00
HBsAg 7.00
Anti HCV 7.00
Anti HB c Ig M 23.00
HBeAg 23.00
Anti HBe 23.00
anti HBc Ig G 23.00
Епщайн- Бар вирус Ig M 17.00
Anti HBs 21.00
anti HBc total 23.00
Хламидия пситаци 30.00
HHV-6IgG 28.00
Микоплазма пнеумониа IgM 22.00
Микоплазма пнеумониа IgG 22.00
Епщайн- Бар вирус Ig G 16.00
Influenza A/B 15.00
Covid-19  A B IgM/IgG 19.00
Covid-19  IgG  AB Roche 23.00
Covid-19/Influenza А+Б Antigen Combo 23.00
Covid 19 AB /IgM/IgG/IAbbott 50.00
Covid 19 IgG AB Abbott 28.00
Covid19 AB Ig M Abbott 27.00
Covid-19 Abbott Quantitativ II IgG 30.00
Covid-19 Antigen test 23.00
Access SARS-CoV-2 IgGII 29.00
Coronavirus Ag Rapid Test Orient Gene Biotech 23.00
Други
Сперма - pH 1.50
Сперма - количество 1.50
Сперма -  седимент 1.50
Сперма - време на втеч. 1.50
Сперма - подвижни сперматозоиди 1.50
Сперма - общ брой сперматозоиди 1.50
Сперма - морфология 1.50
ХЛАМИДИЯ  IG M 16.50
Витамин D тотал 30.00
 Копрограма 7.00 
 Глутен ( Gluten; f79 ) 30.00 
   

 

 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА    
Вид на изследването Цена в лв.
за едно изследване
Рентгенография на лицев череп, синуси и специални центражи 30.00
Рентгенография на черепен свод 30.00
Разчитане на рентгенография и консултация 20.00
Рентгенография на длан, ходило, глезен, коляно 30.00
Рентгенография на предмищница, подбедрица и бедрена кост 30.00
Рентгенография на раменна кост (фас) 30.00
Рентгенография на тазови кости 30.00
Рентгенография на корем 30.00
Рентгенография на гръбначни прешлени (в една позиция) 30.00
Рентгенография на бял дроб 30.00
Рентгенография на ребра 30.00
Рентгенография на стернум 30.00
Контрастно рентгеново изследване на хранопровод 40.00
Контрастно рентгеново изследване на стомах и дуоденум 40.00
Контрастно рентгеново изследване на тънки черва 40.00
Ехографска диагностика на коремни органи 30.00
Мамография на двете млечни жлези 50.00
Мамография на една млечна жлеза 25.00
Ехография на млечни жлези 30.00
Ехография на щитовидна жлеза 30.00
Ехография на слюнчени жлези 30.00
Презапис на рентгеново изследване на CD 10.00
Клизма 10.00

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ    
Вид на услугата Цена в лв
ТАКСА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ (без ДДС) 700,00
ТАКСА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АНЕКС КЪМ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ (без ДДС) 300,00
ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ (с ДДС) 12.00
за брой
ПЕЧАТАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНО ЛИЦЕ или НА ДОКУМЕНТ ИЗГОТВЕН ОТ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ (с ДДС) 12.00
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА (с ДДС) 6.00