Дейности

Образна

диагностика

Образна диагностика

Пакет медико-диагностични изследвания

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Рентгенологични изследвания група 2
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции
06.03 Рентгенография на лицеви кости
06.04 Рентгенография на околоносни синуси
06.05 Специални центражи на черепа
06.06 Рентгенография на стернум
06.07 Рентгенография на ребра
06.08 Рентгеноскопия на бял дроб
06.09 Рентгенография на крайници
06.10 Рентгенография на длан и пръсти
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става
06.13 Рентгенография на тазобедрена става
06.14 Рентгенография на бедрена кост
06.15 Рентгенография на колянна става
06.16 Рентгенография на подбедрица
06.17 Рентгенография на глезенна става
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти
06.19 Рентгенография на клавикула
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става
06.21 Рентгенография на скапула
06.22 Рентгенография на раменна става
06.23 Рентгенография на хумерус
06.24 Рентгенография на лакетна става
06.25 Рентгенография на антебрахиум
06.26 Рентгенография на гривнена става
Рентгенологични изследвания група 3
06.28 Рентгенография на череп
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06.32 Обзорна рентгенография на корем
06.33 Рентгенография на таз
Рентгенологични изследвания група 4
06.35 Томография на гръден кош и бял дроб
06.39 Иригография
06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
06.38 Рентгеново изследване на тънки черва
Други образни изследвания
06.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ

10.03 Мамография на двете млечни жлези
10.04 Ехография на млечна жлеза
10.60 Венозна урография