Дейности

Специализирани

дейности 

Нефрология

д-р Константин ПЕТКОВ

етаж ІV, кабинет 401 тел. (082) 814 233
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
9:00 - 15:30 9:00 - 16:00 9:00 - 12:30 9:00 - 15:30 9:00 - 12:30
Обща ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30 12:30 - 13:30