Дейности

Специализирани

дейности 

Кардиология

д-р Йорданка ПЕНЕВА

етаж ІІІ, кабинет 304 тел. (082) 814 204
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:30 - 13:00 8:30 - 13:00 8:30 - 13:00 8:30 - 13:00 8:30 - 13:00
Кардиологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30

 

д-р Славимир ТАТАРОВ

етаж ІV, кабинет 421 тел. (082) 814 269
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:30 - 13:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00
Кардиологична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30

 

д-р Траян РАЙЧИНОВ 

етаж ІІІ, кабинет 324 тел. (082) 814 205
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  13:40 - 18:00   13:40 - 18:00