ДКЦ-1 Русе

Обществени

поръчки и търгове

Обществена поръчка 2014/2

ДКЦ-1– Русе ЕООД кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура за избор на изпълнител на договор с предмет:
„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ – ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ  ЗА НУЖДИТЕ НА  „ДКЦ – 1 - РУСЕ  ЕООД”

Уведомление
Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия - реактиви и консумативи за нуждите на «ДКЦ-1-РУСЕ ЕООД", открита с Решение № 010 от 21.03.2014г.на Управителя на „ДКЦ-1-Русе"ЕООД, обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 28.05.2014 г., в 11.00 часа, в град Русе, ул. «Независимост» № 2, в сградата на ДКЦ-Русе ЕООД, кабинет на управителя.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Документи за изтегляне
ФайлОписаниеРазмер на файла:СъздаденПроменено
Свали този файл (info-22-2-15-16.xls)info-22-2-15-16.xlsИнформация за датата и основанието за приключване на договор25 КБ10-08-2015 10:0610-08-2015 10:06
Свали този файл (PPDS_2015-08.xls)PPDS_2015-08.xlsСправка за плащане м.08/2015 по договори по ЗОП10 КБ10-08-2015 10:0510-08-2015 10:05
Свали този файл (PPDS_2015-07.xls)PPDS_2015-07.xlsСправка за плащане м.07/2015 по договори по ЗОП11 КБ10-08-2015 10:0510-08-2015 10:05
Свали този файл (PPDS_2015-06.xls)PPDS_2015-06.xlsСправка за плащане м.06/2015 по договори по ЗОП11 КБ20-07-2015 10:5020-07-2015 10:50
Свали този файл (PPDS_2015-05.xls)PPDS_2015-05.xlsСправка за плащане м.05/2015 по договори по ЗОП11 КБ01-06-2015 11:1401-06-2015 11:14
Свали този файл (PPDS_2015-04.xls)PPDS_2015-04.xlsСправка за плащане м.04/2015 по договори по ЗОП11 КБ24-04-2015 11:3124-04-2015 11:31
Свали този файл (PPDS_2015-03.xls)PPDS_2015-03.xlsСправка за плащане м.03/2015 по договори по ЗОП10 КБ30-03-2015 11:5930-03-2015 11:59
Свали този файл (PPDS_2015-02.xls)PPDS_2015-02.xlsСправка за плащане м.02/2015 по договори по ЗОП11 КБ05-03-2015 13:1705-03-2015 13:17
Свали този файл (PPDS_2015-01.xls)PPDS_2015-01.xlsСправка за плащане м.01/2015 по договори по ЗОП10 КБ27-01-2015 11:5527-01-2015 11:56
Свали този файл (PPDS_2014-12.xls)PPDS_2014-12.xlsСправка за плащане м.12/2014 по договори по ЗОП10 КБ27-01-2015 11:5427-01-2015 11:54
Свали този файл (PPDS_2014-11.xls)PPDS_2014-11.xlsСправка за плащане м.11/2014 по договори по ЗОП16 КБ04-12-2014 15:1104-12-2014 15:12
Свали този файл (PPDS_2014-09.xls)PPDS_2014-09.xlsСправка за плащане м.09/2014 по договори по ЗОП16 КБ20-10-2014 14:3807-11-2014 09:23
Свали този файл (PPDS_2014-10.xls)PPDS_2014-10.xlsСправка за плащане м.10/2014 по договори по ЗОП15 КБ07-11-2014 09:2307-11-2014 09:23
Свали този файл (docum_DKC_2014.doc)docum_DKC_2014.docДокументация за участие 459 КБ20-10-2014 14:3720-10-2014 14:37
Свали този файл (specifikacia.xls)specifikacia.xlsТехническа спецификация82 КБ20-10-2014 14:3620-10-2014 14:37
Свали този файл (obrazec_cenova_oferta.xls)obrazec_cenova_oferta.xlsОбразец ценова оферта77 КБ20-10-2014 14:3620-10-2014 14:37
Свали този файл (obrazec_izp_porachka.xls)obrazec_izp_porachka.xlsОбразец за изпълнение на поръчката70 КБ20-10-2014 14:3320-10-2014 14:36